Terugbetaling mutualiteit

Voor een begeleiding bij een rookstoppoging door een erkend tabakoloog, is er terugbetaling voorzien door de mutualiteit. Elke cliënt heeft recht op 4 uur begeleiding per jaar. Die uren mogen worden opgesplitst in halve uren, drie kwartieren,...


Cliënten met verhoogde tussenkomst, betalen zelf 1€ remgeld per gebruikt kwartier, cliënten met gewone tussenkomst betalen 7,5€ remgeld per gebruikt kwartier.


Indien de cliënt nog bijkomende begeleiding wil bovenop de vier uur terugbetaalde begeleiding per jaar, dan kost dat 15€ per kwartier, onafhankelijk van het terugbetalingsstatuut van de cliënt.